Shanghai based MMA coach and Kunlun Fight ringside commentator explains why Ralphie vs Scut Farkus was the most realistic fight scene ever put to film. Ralphie was the real godfather of ground and pound.

Nguồn: https://phongkhamanthai.vn/

Xem thêm: https://phongkhamanthai.vn/the-thao-tong-hop/vo-thuat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *