They are 8 years old and have only been training for 2 to 3 months.

Đội vàng: Nguyễn Tấn Thịnh, 8 tuổi, học võ tại Liên Phong 3 tháng.

Đội đỏ: Lê Gia Khoa, 8 tuổi, cao 1m30, nặng 39 kg, học võ tại Liên phong 3 tháng rưỡi.

Nguồn: https://phongkhamanthai.vn/

Xem thêm: https://phongkhamanthai.vn/the-thao-tong-hop/vo-thuat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.