Nga xin chia sẻ trong video này những phần như sau:

Hướng Dẫn Nộp Đơn Miễn Giảm Tiền Internet Chương Trình Liên Bang

Link apply:

20 nhà cung cấp dịch vụ Internet đã đồng ý tham gia chương trình miễn giảm Internet qua chương trình trợ cấp của liên bang:

The providers are Allo Communications , AltaFiber (and Hawaiian Telecom), Altice USA (Optimum and Suddenlink), Astound, AT&T, Breezeline, Comcast, Comporium, Frontier, IdeaTek, Cox Communications, Jackson Energy Authority, MediaCom, MLGC, Spectrum (Charter Communications), Starry, Verizon (Fios only), Vermont Telephone Co., Vexus Fiber and Wow! Internet, Cable, and TV.

Nguồn: https://phongkhamanthai.vn/

Xem thêm: https://phongkhamanthai.vn/suc-khoe-doi-song/meo-suc-khoe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.