Great action from Eikö 4 – Britain’s first 4 man unified MMA tournament! Also featuring brilliant K1, Eikö 4 is a show not to be missed!
Brought to you by MAaction.com from the LQ Nightclub, Newcastle.

Nguồn: https://phongkhamanthai.vn/

Xem thêm: https://phongkhamanthai.vn/the-thao-tong-hop/vo-thuat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *