标签:yếu sinh lý

Nam khoa

Yếu sinh lý là gì?

Yếu sinh lý là gì?
Yếu sinh lý là tình trạng dương vật không thể cương cứng hay không duy trì được trạng thái cương cứng để đưa vào âm đạo trong lúc giao hợp h...

admin 3cách đây (2014-12-15)