Kỷ niệm 15 năm thành lập phòng khám - Ưu đãi Lớn: khám tổng quát xương khớp 90.000Đ

标签:Xuất tinh sớm là gì

Nam khoa

Bệnh xuất tinh sớm là gì ?

Bệnh xuất tinh sớm là gì ?
Xuất tinh sớm là hiện tượng giao hợp được một thời gian ngắn thì xuất tinh không theo chủ định và chưa làm thỏa mãn bạn tình. Hiện tượng bện...

admin 3cách đây (2015-02-09)