Sùi mào gà và những nguy hại

Tin Tức 14/06/2014 at 10:50 am

Triệu chứng của bệnh Sau khi nhiễm virus HPV  khoảng 2-9 tháng, bệnh nhân bắt đầu có những sùi nhỏ