Rong kinh

Rong kinh là hiện tượng hành kinh kéo dài trên 6 ngày và lượng máu mất đi vượt quá 80ml/ bình thường: 40 – 60ml/ chu kỳ.

Nguyên nhân gây bệnh rong kinh

Nguyên nhân gây bệnh rong kinh
Rong kinh là hiện tượng hành kinh kéo dài trên 6 ngày và lượng máu mất đi vượt quá 80ml/ bình thường: 40 – 60ml/ chu kỳ. Nguyên nhân gây bện...

3cách đây (2014-08-18)