Rong huyết

Nguyên nhân gây bệnh rong huyết

Nguyên nhân gây bệnh rong huyết
Thế nào là rong huyết? Rong huyết là hiện tượng xuất hiện máu ở đường sinh dục phụ nữ ngoài những ngày kinh. Bệnh do tử cung, cổ tử cung bị ...

3cách đây (2014-08-26)