Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm tuy không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm, nhưng nó luôn tồn tại từ xưa đến nay, trong một bộ phận lớn nam giới, làm mất tự tin của các quý ông và suy giảm nghiêm trọng chất lượng đời sống tình dục.

Bệnh xuất tinh sớm là gì ?

Bệnh xuất tinh sớm là gì ?
Xuất tinh sớm là hiện tượng giao hợp được một thời gian ngắn thì xuất tinh không theo chủ định và chưa làm thỏa mãn bạn tình. Hiện tượng bện...

admin 3cách đây (2015-02-09)

Xuất tinh sớm nên ăn gì?

Xuất tinh sớm nên ăn gì?
Xuất tinh sớm là vấn đề rất phổ biến ở nam giới, tuy nhiên đây là vấn đề có phần tế nhị nên phần lớn người bệnh thường giấu kín mà không đi ...

admin 3cách đây (2014-07-05)