Tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là cơ quan sản xuất ra tinh dịch để vận chuyển tinh trùng, tuyến tiền liệt là một bộ phận rất nhỏ và chỉ có ở nam giới, nó nằm ngay dưới bàng quang và trước trực tràng.