Triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt

Nam khoa, Tuyến tiền liệt 17/06/2014 at 11:19 am

Tuyến tiền liệt là gì? Tuyến tiền liệt là cơ quan sản xuất ra tinh dịch để vận chuyển tinh