Thoát vị đĩa đệm lưng

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
Thoát vị đĩa đệm thường xảy ra ở 2 dạng cơ bản đó là thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và đốt sống lưng, trong đó bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống ...

admin 9 tháng trước (01-10)