Bệnh mụn rộp sinh dục nữ

Herpes sinh dục, Mụn rộp sinh dục 12/09/2014 at 2:06 pm

Do cấu tạo của bộ phận sinh dục là dạng mở, cùng với diện tích bề mặt bộ phận sinh