Bệnh trĩ ngoại là gì? Cách chữa bệnh trĩ ngoại theo đông y

Bệnh Trĩ Ngoại 26/08/2014 at 3:52 pm

Bệnh trĩ bao gồm 3 hình thái khác nhau: trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Trong đó, trĩ