Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là dạng bệnh tâm thần mạn tính. Bệnh có thể khởi phát trong vài tuần, vài tháng thậm chí là vài năm. Có người bệnh chỉ bị một hoặc vài triệu chứng bệnh trong một thời gian nhất định, cũng có những người tồn tại các triệu chứng suốt đời.