Liệt dây VII ngoại biên

Liệt dây VII ngoại biên là một bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh tâm thần do nhiều nguyên nhân cơ năng hay thực thể gây ra: viêm nhiễm, lạnh (phong hàn), do nhiễm trùng (phong nhiệt), do sang chấn (ứ huyết).