Bệnh động kinh

Bệnh động kinh là sự rối loạn chức năng thần kinh trung ương theo từng cơn do sự phóng điện đột ngột, quá mức của các neuron. Định nghĩa này được cụ thể hóa bằng các đặc tính: cơn xuất hiện đột ngột và tự thoái lui, trong cơn có rối loạn chức năng thần kinh trung ương của não, thời gian cơn kéo dài ngắn từ vài giây đến vài phút, cơn có tính chất định hình (cơn sau giống cơn trước), mất ý thức là biểu hiện thường thấy của cơn động kinh.

Bệnh động kinh là gì

Bệnh động kinh là gì
Bệnh động kinh là do sự dối loạn của hệ thần kinh, có sự xáo trộn lặp đi lặp đi lặp lại của mốt nơron trong vỏ não tạo các triệu chứng rối l...

3cách đây (2014-10-16)

Triệu chứng bệnh động kinh

Triệu chứng bệnh động kinh
Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới bệnh động kinh chiếm 0,5 – 1% dân số, trường hợp mắc bệnh mỗi năm khoảng 50/ 100.000 dân. Bệnh...

3cách đây (2014-09-29)

Nguyên nhân bệnh động kinh

Nguyên nhân bệnh động kinh
Bệnh động kinh là rối loạn của một số nơron thần kinh trong vỏ não. Bệnh gây rối loạn chức năng tạm thời các tế bào thần kinh khác của não t...

3cách đây (2014-09-29)

Cách chăm sóc bệnh nhân động kinh

Cách chăm sóc bệnh nhân động kinh
Bệnh động kinh là bệnh do xáo trộn của một số nơron trong vỏ não tạo nhiều triệu chứng rối loạn thần kinh như co giật, cắn lưỡi, sùi bọt mép...

3cách đây (2014-08-26)

Điều trị bệnh động kinh hiệu quả

Điều trị bệnh động kinh hiệu quả
Nguyên nhân gây bệnh động kinhBệnh động kinh là một chứng bệnh về hệ thần kinh do xáo trộn lập đi lập lại của một số noron trong vỏ não tạ...

3cách đây (2014-06-17)