Bạch biến và cách điều trị

Bệnh Bạch Biến, Bệnh da liễu 18/06/2014 at 3:55 pm

Bạch biến là gì? Bệnh bạch biến (vitiligo) là một bệnh mất sắc tố ở da, lông, tóc do tế bào