Viêm hang vị

Viêm hang vị dạ dày là triệu chứng trong viêm loét dạ dày, thường gặp ở trẻ em. Bệnh viêm hang vị dạ dày xuất hiện ở vùng hang vị gần lỗ môn vị của dạ dày

Chữa viêm hang vị dạ dày

Chữa viêm hang vị dạ dày
Viêm hang vị dạ dày là một trong những biến chứng của đau dạ dày, bệnh thường phải chữa trị lâu và  phải tuân theo đúng phác đồ điều trị của...

admin 3cách đây (2015-01-20)

Viêm loét hang vị dạ dày

Viêm loét hang vị dạ dày
Viêm loét hang vị dà dày là bệnh thường gặp trong hệ tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày cũng như chất lượng cuộc sống...

admin 3cách đây (2015-01-13)

Bệnh viêm xung huyết hang vị dạ dày

Bệnh viêm xung huyết hang vị dạ dày
Hang vị dạ dày là phần nằm ngang của dạ dày, tính từ góc bờ cong nhỏ đế lỗ môn vị. Viêm xung huyết hang vị dạ dày thuộc nhóm bệnh Viêm hang ...

admin 3cách đây (2014-09-22)